• Alleen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
  • Alleen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Met als doel een klimaatneutraal Nederland in 2050 en herstel van biodiversiteit.

Dit willen we oplossen

Het gebruik van fossiele brandstoffen, intensieve landbouw en opgebruiken van grondstoffen zorgt voor verandering van klimaat, natuur en milieu. We putten de aarde uit. Het moet dus anders en Natuur & Milieu gelooft dat het kan!

Dit is waar we trots op zijn

Natuur & Milieu werkt altijd samen met mensen, bedrijven en overheden. Daar waar de impact het grootste is. We zijn trots op projecten gericht op de echte prijs van vliegen, behoud van wilde bijensoorten en windmolenparken op zee met terugbrengen van onderwaternatuur

 


Wereld Natuur Fonds

Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur

Dit willen we oplossen

Biodiversiteit neemt af door verlies van leefgebied, ontbossing, vervuiling, klimaatverandering en overbevissing. Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60 procent gedaald.

Dit is waar we trots op zijn

Twee mooie resultaten uit 2020: het aantal zwarte neushoorns is in dertig jaar tijd ruim verdubbeld, van 2500 in de jaren ’90 tot 5600 anno 2020. En een oceaangebied van 4500 km2 bij Antarctica wordt gesloten voor krillvisserij, een grote stap voorwaarts voor betere bescherming


Ronald McDonald Kinderfonds

Keeping families close

Dit willen we oplossen

Samen sta je sterker. Het Ronald McDonald Kinderfonds brengt families samen op het moment dat ze elkaar het hardst nodig hebben: als hun kind ziek is.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 hebben we 4.837 gezinnen met zieke en zorgintensieve kinderen ontvangen in de Ronald McDonald Huizen. Deze gezinnen sliepen daar 53.648 nachten. 95% van de zorgprofessionals stelt dat de nabijheid van ouders bijdraagt aan medisch en psychisch herstel van het kind.