Van frituurvet naar een nieuw product

Gebruikt frituurvet en plantaardige oliën worden vaak gezien als afval. Afval dat u verplicht bent, als horeca ondernemer, om door een erkent inzamel recyclingbedrijf te laten ophalen zoals Olleco Bunge.

Uw gebruikte frituurvet wordt biobrandstof , groene stroom en biogas.

Alle ingezamelde frituurvetten en plantaardige oliën worden gerecycled tot UCOME (used cooking oil methyl ester), ook wel biodiesel genoemd. Dat is een brandstof die meer dan 90 % minder broeikasgassen uitstoot dan conventionele, fossiele diesel wat veel beter is voor het milieu en door gebruik van biodiesel wordt het gebruik van fossiele brandstoffen vermindert.

Biodiesel is een type biobrandstof die gemaakt wordt uit plantaardige olie of dierlijk vet. Biodiesel wordt ook toegepast in een mengvorm met uit aardolie verkregen diesel. De benaming die men er aan geeft is dan b.v. B5 (5% biodiesel) of B20 (bij 20% bijmenging). Bij gebruik van pure biodiesel spreekt men van B100.

De basisgrondstof voor biodiesel, pure plantaardige olie, is biologisch afbreekbaar en bevat geen giftige stoffen en zwavel. Bij de verbranding komt er 90% minder zwaveloxide en CO2 vrij dan bij gewone fossiele brandstoffen.

Vloeibare biobrandstoffen worden vooral geproduceerd om de gangbare fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel en kerosine te vervangen. Als vervanger van benzine worden de volgende biobrandstoffen gebruikt: bio-ethanol, biobutanol, biomethanol, bio-ETBE, bio-MTBE en synthetische biobenzine.

Uw gebruikte frituurvet en plantaardige oliën zijn dus geen afval maar een grondstof zoals bijvoorbeeld bij een energiebedrijf waar het als brandstof wordt gebruikt voor de productie van groene stroom. 

FRITUURVET VAN HUISHOUDENS OOK INLEVEREN VOOR RECYCLING ?

Ook voor particulieren is het niet alleen onverstandig maar ook zelfs verboden om gebruikt frituurvet en plantaardige oliën door het riool te spoelen. Het rioolnet raakt verstopt en de ontstopping en schoonmaak hiervan kost de gemeenschap veel geld.

Bij steeds meer supermarkten, scholen, (sport)verenigingen en milieu straten kunt u gebruikt frituurvet en plantaardige oliën inleveren voor recycling.