• ALLEEN in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
  • ALLEEN in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Project VETinzamel Amsterdam Zuidoost gestart door De Vetboer.nl in samenwerking met Rochdale en stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

Sinds 10 januari 2023 staan er VETinzamelpunten bij de flats Gravestein en Geldershoofd, in deze grote gele containers met rode inwerp opening kunnen alle flatbewoners en buurtbewoners het gebruikte frituurvet en plantaardige oliën van thuis, verpakt in de oude verpakking, ingooien.

De ingezamelde oliën en vetten worden dan door De Vetboer gerecycled naar groene stroom en biobrandstof, ook alle verpakkingen worden gerecycled naar grondstoffen voor nieuwe producten.

Zodra de eerste fase goed is opgestart en alle bewoners gaan inleveren voor recycling, starten we de volgende fases stapsgewijs eerst in Amsterdam Zuidoost en later in de rest van Amsterdam.

Gooit u het ook weg bij het afval of in het riool omdat u niet weet dat het gerecycled kan worden of omdat inleverpunten niet in de buurt zijn? 

60% van de huishoudens in Nederland levert het niet in voor recycling, dat is 8 miljoen liter en dat zijn 3 olympische zwembaden vol per jaar.

Door de grote hoeveelheden oliën en vetten in het rioolsysteem raakt dit verstopt en dit kost Rochdale en de gemeente Amsterdam vele duizenden euro's per jaar om dit regelmatig te ontstoppen en te reinigen. 

Uw gebruikte frituurvet wordt groene stroom, biobrandstof en biogas.

Gebruikt frituurvet en plantaardige oliën worden vaak gezien als afval maar wist u dat alle ingezamelde frituurvetten en plantaardige oliën worden gerecycled naar groene stroom, biobrandstof en biogas. Biobrandstof stoot 90 % minder broeikasgassen uit dan conventionele, fossiele brandstof wat veel beter is voor het milieu en door gebruik van biobrandstof wordt het gebruik van fossiele brandstoffen vermindert en hoeft er ook minder fossiele brandstof uit de natuur gehaald te worden..

Frituurvet inleveren bij de VETinzamelpunten is goed voor het milieu.

Wilt u weten hoe u frituurvet en plantaardige oliën moet inleveren? klik hier